MSS

MSS is de Manager Self Service die het voor managers mogelijk maakt om personeelsdossiers van medewerkers te raadplegen. Bovendien kunnen zij hiermee correcties doorvoeren en verlof en declaraties van medewerkers beoordelen en accorderen. Hiermee is de manager beter gefaciliteerd in het uitvoeren van zijn of haar taken. Zo is de manager meer betrokken en beter geïnformeerd over wat er op de afdeling gebeurt, zodat hierop gestuurd kan worden. Het persoonlijk dashboard en de rapportages geven de manager inzicht in de cijfers van de afdeling, waaronder het verzuimpercentage.

Voordelen van MSS

De dagelijkse aansturing van de afdeling is één van de verantwoordelijkheden die een manager heeft. Dit houdt specifieke inhoudelijke ondersteuning en sturing in, maar managers zijn met de komst van MSS ook betrokken bij processen rondom reguliere HR en salarisadministratie. Door middel van inzicht in het verzuim, verlof en andere informatie weet de manager nog beter wat er gebeurt zodat hierop gestuurd kan worden. Door middel van MSS is de manager in staat om:

  • Gemakkelijk zelf wijzigingen door te voeren
  • Bezettingsoverzichten te raadplegen
  • Verlofaanvragen te beoordelen
  • Declaraties te beoordelen en accorderen
  • Signaleringen te ontvangen (bijvoorbeeld bij einde contract of proeftijd)
  • HR rapportages te draaien
  • Salarisadministratierapportages te draaien
  • Zelf ad hoc of persoonlijke rapportages in te stellen
  • Het HR dashboard te bekijken

Diensten

Full Service

Uw gehele salarisadministratie wordt door Arvode verzorgd, waarmee kennis, kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd. U heeft één vast contactpersoon en er zijn altijd twee mensen op de hoogte van uw administratie.

Lees meer

Diensten

Salaris Service

In de online software kunt u zelf salarismutaties doorvoeren. Arvode controleert uw salarisadministratie, cao, wet- en regelgeving, maakt het loonjournaalmodel en de aansluitingen voor de financiële administratie.

Lees meer

Diensten

Internationaal

Wanneer u medewerkers in dienst heeft die buiten het land van herkomst werken kan Arvode u voorzien van specialistische kennis op het gebied van HR en internationale salarisadministratie en indien gewenst de uitvoering ervan.

Lees meer

Contact

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op!

U kunt ook contact met ons opnemen via 030 - 694 0480