Feiten en risico’s omtrent het verlof van uw medewerker HR Wet- en regelgeving

21 apr, 2017

Iedere medewerker heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Wanneer een medewerker deze, binnen een bepaalde periode, niet opneemt raakt de medewerker deze dagen echter kwijt. Meenemen mag ook, maar hoe voorkomt u stuwmeren en kost het u meer dan voorzien? Hoe houdt u grip op zaken?

Vakantiedagen

Het wettelijk verlof voor een medewerker is vier keer de werkuren per week. Dit is het minimum aantal uren verlof waar een medewerker recht op heeft (20 dagen per jaar op basis van een fulltime werkweek). Als de medewerker meer verlofuren ontvangt, dan noemen we dit bovenwettelijk verlof. Dit kan geregeld zijn in de cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Geldigheid
Het wettelijk en bovenwettelijk verlof kan komen te vervallen;

  • Wettelijk verlof is een half jaar geldig na het jaar dat het verlof verkregen is. Het verlof van 2016 is dus geldig tot 1 juli 2017, daarna vervalt het verlof.
  • Bovenwettelijk verlof is 5 jaar geldig na het jaar dat het verlof verkregen is. Het verlof van 2016 is dus geldig tot 31 december 2021, daarna vervalt het verlof.

Verlof laten vervallen mag alleen als de medewerker de mogelijkheid heeft gehad het verlof op te nemen. Bij ziekte is dat bijvoorbeeld niet het geval. Daarnaast moet een medewerker inzicht hebben in het aantal vakantiedagen dat hij/zij nog heeft. Bij het vervallen hoeft u verder geen compensatie te geven of het verlof uit te betalen.

Voorkom een stuwmeer aan verlof
Naast dat het voor uw medewerker van belang is dat hij/zij vakantie opneemt is dit ook voor u belangrijk. Doordat vakantiedagen lang geldig blijven kunnen er zogenaamde stuwmeren van verlof ontstaan. Voorkom dat u voor vervelende verassingen komt te staan indien uw medewerker ineens een lange periode vrij neemt. U kunt vaste vakantieperioden toewijzen en/of bovenwettelijke vakantiedagen aan het einde van het jaar uitbetalen. Dit moet u vastleggen in de arbeidsovereenkomst met de medewerker.

Uitbetalen van vakantiedagen
Een medewerker heeft altijd het recht de bovenwettelijke vakantiedagen uit te laten betalen. Vakantie uren worden tegen het dan geldende uurloon uitbetaald. Over de uitbetaling van vakantiedagen bent u, in ieder geval bij uitdiensttreding, verplicht vakantiegeld te betalen. Wanneer een medewerker deze vakantiedagen meeneemt naar volgende jaren en deze vervolgens alsnog laat uitbetalen is het zeer waarschijnlijk dat deze uren voor u als werkgever duurder worden. In de meeste gevallen gaat het uurtarief van een medewerker per jaar omhoog en wordt daarmee de waarde van deze vakantiedagen hoger.

Houdt overzicht
Wilt u een en ander voorkomen dan is het belangrijk uw arbeidscontract aan te passen. Daarnaast is het zaak om de vakantiestand van uw medewerkers goed in beeld te hebben. Zo kunt u tijdig bijsturen en organisatorische of financiële verrassingen voorkomen.

Onbetaald verlof

Naast vakantiedagen en andere vormen van verlof kan een medewerker ook een verzoek doen voor onbetaald verlof. In onze wetgeving is hiervoor geen vaste regeling opgenomen. Het is wel mogelijk dat in de cao zaken zijn vastgelegd. Rekening houdend hiermee kunt u samen met uw medewerker invulling geven aan het onbetaald verlof. Tijdens onbetaald verlof bouwt uw medewerker geen vakantiedagen op.

Overige gevolgen
Onbetaald verlof heeft mogelijk gevolgen voor de privésfeer van uw medewerker. Denk hierbij aan de hoogte van de verschillende toeslagen zoals zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag, maar ook mogelijk op een uitkering die na het verlof wordt toegekend. Hierbij wordt echter niet alleen gekeken naar het inkomen van de medewerker, ook gegevens van een partner zijn van invloed. Verzeker uzelf van het bewustzijn van uw medewerker.

Onbetaald verlof kan daarnaast invloed hebben op het pensioen van de medewerker. Pensioenregelingen verschillen hierin. Neem contact op met uw pensioenfonds of met uw contactpersoon bij Arvode als u hier meer over wilt weten.

Meer verlofvormen

Naast vakantiedagen en onbetaald verlof kennen we nog meer vormen van verlof. Al deze verlofregelingen kennen verschillende risico’s, rechten en plichten. In deze reeks nieuwsbrieven attenderen wij u op de verschillende aandachtspunten bij de verschillende verlofvormen.
Onderstaand vindt u een overzicht van elementen waaraan u kunt denken.

 

Duur

Doorbetaald

Vergoeding door UWV

Opbouw vakantiedagen

Invloed op uitkering

Invloed op toeslagen

Invloed op pensioen

Ouderschapsverlof

26x arbeidsduur per week

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

*

Zwangerschaps-/bevallingsverlof

Minimaal 16 weken

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Kortdurend zorgverlof

2x arbeidsduur per week

Ja, min. 70%

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Langdurend zorgverlof

6x arbeidsduur per week

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

*

Calamiteitenverlof

Wat noodzakelijk is

Ja

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Onbetaald verlof

Geen wettelijke bepaling

Nee

Nee

Nee

Mogelijk

Mogelijk

*

* Of het verlof invloed heeft op het pensioen is afhankelijk van de pensioenregeling.

U mag als werkgever positief afwijken van het bovenstaande. In de cao kunnen afwijkende afspraken zijn vastgelegd.

 

Sharon Vervloet

Payroll Consultant

VOOR U GESELECTEERD

NIEUWS  20 dec, 2016

Een goed begin is het halve werk

Met het nieuwe jaar in aantocht brengen we u graag op de hoogte van de gegevens die wij van u nodig hebben [...]

Lees meer

NIEUWS  21 sep, 2016

Prinsjesdag en wetswijzigingen 2017

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd, met hierin de nodige [...]

Lees meer

NIEUWS  26 aug, 2016

Optimaal gebruik van de WKR

Voor veel werkgevers was 2015 het eerste jaar waarin zij ervaring hebben opgedaan met de [...]

Lees meer

Contact

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op!

U kunt ook contact met ons opnemen via 030 - 694 0480

NIEUWSBRIEF

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws!

Artikelen over; nederlands en internationaal payrollnieuws, handige tips en de laatste wetswijzigingen!