Wat is de 30%-regeling?

Medewerkers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden, krijgen vaak een vergoeding voor de extra kosten die zij maken tijdens dat verblijf buiten het land van herkomst. Dit zijn de zogenoemde extraterritoriale kosten. Voor het vergoeden van die kosten kunt u als werkgever kiezen tussen het vergoeden van de werkelijke kosten of het toepassen van de 30%-regeling.

De 30%-regeling houdt in dat u aan bepaalde medewerkers maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de vergoeding, kunt geven als onbelaste vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Deze medewerkers hoeven hiervoor geen nader bewijs van de werkelijk gemaakte kosten te leveren. Deze regeling geldt alleen voor medewerkers die vanuit het buitenland in Nederland komen werken.

Aan het toepassen van de 30%-regeling hangen specifieke voorwaarden en termijnen, waarbij de regelgeving aan continue verandering onderhevig is. Zo moet er voor de 30%-regeling een beschikking worden aangevraagd bij de Belastingdienst en moet de medewerker over specifieke deskundigheid beschikken die niet of nauwelijks op de Nederlandse arbeidsmarkt te vinden is.

Een correcte administratie voorkomt fiscale onjuistheden. Daarom adviseert en ondersteunt Arvode u graag bij het voeren van de juiste administratie.

Meer weten over internationale salarisadministratie?

Arvode internationaal

Contact

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op!

U kunt ook contact met ons opnemen via 030 - 694 0480