Oproepkrachten Wet- en regelgeving

24 jun, 2016

Er zijn verschillende benamingen voor oproepcontracten, echter bepaald de inhoud van het contract wat voor overeenkomst het écht is. Alle contracten zijn te herleiden naar twee soorten overeenkomsten: een oproepcontract met voorovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht(MUP). Hoewel beide het flexibel oproepen van medewerkers betreft, is er wezenlijk verschil tussen de twee soorten.

Oproepcontract met voorovereenkomst
Een oproepcontract met voorovereenkomst is de meest ‘vrije’ overeenkomst. U als werkgever bent niet verplicht om de werknemer op te roepen wanneer er werk is en de werknemer hoeft geen gehoor te geven aan de oproep. Zodra er wel gehoor wordt gegeven aan de oproep ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor alleen deze oproep. Hierin schuilt ook gelijk het gevaar. Als de werknemer voor een 4e keer gehoor geeft aan de oproep, ontstaat er direct een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast betaalt u als werkgever de daadwerkelijk gemaakt uren, maar minimaal 3 uur per oproep en de vooraf overeengekomen duur (artikel 7:628a BW).

Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht
Dit is een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin men aangeeft beschikbaar te zijn voor werk. In deze overeenkomst is een oproepclausule opgenomen; u bent als werkgever verplicht de werknemer op te roepen indien er werk is en de werknemer is verplicht om gehoor te geven aan de oproep tenzij er een goede reden is om te weigeren (artikel 4:2 ATW).

De werknemer heeft recht op loon over de gewerkte uren en minimaal 3 uur per oproep (artikel 7:628a BW). Echter mag u als werkgever voor de eerste 6 maanden een uitzondering opnemen in de arbeidsovereenkomst. Deze uitzondering houdt in dat de eerste 6 maanden alleen de daadwerkelijk gewerkte uren worden betaald. De cao kan hier van afwijken in positieve zin voor de werknemer of uzelf. Daarnaast heeft de werknemer recht op vakantiegeld, vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte op de ingeroosterde uren.

Dergelijke arbeidsovereenkomsten zijn: een nul-urencontract en een min-maxcontract. Bij een
min-maxcontract is er sprake van een minimum aantal uren die ook betaald moeten worden en vooraf is afgesproken hoeveel uur de werknemer maximaal oproepbaar is.

Oproepverplichting
Er is sprake van een oproepverplichting wanneer de werknemer erop mag vertrouwen dat er in een bepaalde periode (meer) werk is voor hem/haar. Een voorbeeld hiervan is seizoenswerk. Daarnaast kan er na 3 maanden een rechtsvermoeden ontstaan (artikel 7:610b BW). Dit houdt in dat er vermoed wordt dat de arbeid een omvang heeft van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de 3 voorafgaande maanden. Als werkgever heeft u dan een betaalplicht voor deze uren, ondanks dat dit niet is opgenomen in het contract. De werknemer kan beroep doen op dit rechtsvermoeden en dan is het aan u als werkgever om dit te weerleggen. Tevens heeft de werknemer op langere termijn recht op hetzelfde loon als een vaste kracht die hetzelfde werk verricht.

Let op: ook bij deze arbeidsovereenkomsten is de ketenbepaling van kracht. Tevens moet u ook artikel 7:611 BW in acht nemen, die betrekking heeft op goed werkgeverschap.

Cao
Valt uw organisatie onder een cao? Dan is het verstandig uw cao te raadplegen over de gemaakte afspraken met betrekking tot de oproepkrachten.

Ziekte
In bepaalde gevallen bent u als werkgever verplicht om bij ziekte van een oproepkracht loon door te betalen. Hieronder een weergave van de regels per overeenkomst.

Oproepcontract met voorovereenkomstNul-urencontractMin-maxcontract
Ziek tijdens oproepperiode
Overeengekomen werkuren. Hierdoor plicht tot betaling van minstens 70% van het loon over vooraf afgesproken uren.*
 
Overeengekomen werkuren. Hierdoor plicht tot betaling van minstens 70% van het loon over vooraf afgesproken uren.*Overeengekomen werkuren. Hierdoor plicht tot betaling van minstens 70% van het loon over vooraf afgesproken uren.*
Blijft ziek na afloop oproepperiode
De arbeidsovereenkomst is afgelopen. Hierdoor is er geen plicht tot betaling van loon.Na de oproepperiode geen overeengekomen werkuren meer. Hierdoor is er geen plicht tot betaling van loon.
Ziek buiten oproepperiode
Geen arbeidscontract en daarom geen loon. 
Geen oproep en daarom geen loon.

* Maar minimaal het minimumloon.

Sharon Vervloet

Payroll Consultant

VOOR U GESELECTEERD

NIEUWS  21 apr, 2017

Feiten en risico’s omtrent het verlof van uw medewerker

Iedere medewerker heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Wanneer een medewerker deze, [...]

Lees meer

NIEUWS  20 dec, 2016

Een goed begin is het halve werk

Met het nieuwe jaar in aantocht brengen we u graag op de hoogte van de gegevens die wij van u nodig hebben [...]

Lees meer

NIEUWS  21 sep, 2016

Prinsjesdag en wetswijzigingen 2017

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd, met hierin de nodige [...]

Lees meer

NIEUWSBRIEF

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws!

Artikelen over; nederlands en internationaal payrollnieuws, handige tips en de laatste wetswijzigingen!