Overgang van VAR naar DBA Wet- en regelgeving

26 jul, 2016

Vanaf 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die ze met elkaar aangaan. Dat kan nu met de modelovereenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (ook vaak zelfstandige zonder personeel – ZZP’er – genoemd). Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en te betalen. Als in de praktijk ook conform de modelovereenkomsten gewerkt wordt, bestaat de gewenste zekerheid over de loonheffingen voor een periode van 5 jaar. Evenals de VAR in het verleden is de modelovereenkomst geen verplichting. Dit alles is beschreven in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

De Belastingdienst stelt een aantal modelovereenkomsten beschikbaar. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten, ongeacht branche of beroep. Daarnaast kunnen branches, opdrachtgevers, intermediairs of ZZP’ers ook zelf modelovereenkomsten ter goedkeuring aan de Belastingdienst voorleggen. Dit laatste is overigens geen verplichting, maar biedt extra zekerheid. Zolang de betrokken partijen maar met elkaar afspreken volgens welke modelovereenkomst gewerkt wordt. Zo’n bevestiging per e-mail is al voldoende.

Tot 1 mei 2017 is er een overgangsperiode van kracht en zal de Belastingdienst zich in principe beperken tot het geven van voorlichting en het helpen invoeren van de nieuwe werkwijze. Daarentegen wordt van de opdrachtgevers en de opdrachtnemers verwacht dat zij actief bezig zijn om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Dit kan onder meer door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd. Op deze manier voldoen de opdrachtgever en de opdrachtnemer aan de zogenaamde inspanningsverplichting.

In de volgende situaties zal de Belastingdienst echter ook tijdens de overgangsperiode handhaven:

  • Indien al vóór 1 mei 2016 sprake was van een (fictieve) dienstbetrekking terwijl vrijwaring gold door een VAR;
  • Indien al vóór 1 februari 2016 tijdens een boekenonderzoek geconcludeerd is dat er sprake is van loondienst;
  • Bij opzet of grove schuld.

Door de invoering van de Wet DBA is de Belastingdienst beter in staat te handhaven en is de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van schijnzelfstandigheid beter verdeeld tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Onder de VAR was alleen de ZZP’er aansprakelijk. Nu is ook de opdrachtgever aansprakelijk voor de belasting- en premieverplichtingen indien er toch sprake is van loondienst. Door de nieuwe wetgeving heeft de ZZP’er dan ook recht op sociale zekerheid. Een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekering mag de opdrachtgever verhalen op de opdrachtnemer (werknemer). De werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen niet verhaald worden.

Het voordeel voor een ZZP’er is daarnaast dat niet ieder jaar opnieuw een VAR aangevraagd hoeft te worden. Met een modelovereenkomst is het niet meer nodig om bij iedere verandering in werk of van de voorwaarden een nieuwe VAR aan te vragen.

Stappenplan

  1. De opdrachtgever zal met de ZZP’er moeten vaststellen of een modelovereenkomst noodzakelijk is. Indien er getwijfeld wordt of een ZZP’er in loondienst is, kan gebruik gemaakt worden van een modelovereenkomst.
  2. Indien gebruik gemaakt wordt van een modelovereenkomst, kan op de website van de Belastingdienst een overeenkomst geselecteerd worden die aansluit op de werkwijze van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Uiteraard kan ook een overeenkomst opgemaakt worden zonder tussenkomst van de Belastingdienst. Wel is het advies om dit altijd te laten toetsen door een arbeidsjurist om op die manier vooraf zekerheid te hebben.
  3. Zodra er een keuze is gemaakt voor een bepaalde overeenkomst, moet dit in de administratie van betrokkenen worden vastgelegd.
  4. De belangrijkste stap is om ook daadwerkelijk te werken zoals beschreven in de modelovereenkomst. Zolang hieraan wordt voldaan, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Jaap Varkevisser

Payroll Consultant

VOOR U GESELECTEERD

NIEUWS  21 apr, 2017

Feiten en risico’s omtrent het verlof van uw medewerker

Iedere medewerker heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Wanneer een medewerker deze, [...]

Lees meer

NIEUWS  20 dec, 2016

Een goed begin is het halve werk

Met het nieuwe jaar in aantocht brengen we u graag op de hoogte van de gegevens die wij van u nodig hebben [...]

Lees meer

NIEUWS  21 sep, 2016

Prinsjesdag en wetswijzigingen 2017

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd, met hierin de nodige [...]

Lees meer

NIEUWSBRIEF

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws!

Artikelen over; nederlands en internationaal payrollnieuws, handige tips en de laatste wetswijzigingen!