Prinsjesdag en wetswijzigingen 2017 Wet- en regelgeving

21 sep, 2016

Op Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 gepresenteerd, met hierin de nodige wijzigingen op het gebied van payroll en salarisadministratie. Arvode zet de belangrijkste wijzigingen voor u als werkgever op een rij. Hierop kunnen echter nog wijzigingen worden doorgevoerd.

 


Belastingtarieven per 1-1-2017

De tarieven voor de inkomstenbelasting in schijf 2 en schijf 3 stijgen beide van 40,40% naar 40,80%. Hierdoor kan de verlenging van schijf 3 worden beperkt naar € 67.072 in plaats van de € 67.472 waar deze door indexatie in eerste instantie op terecht zou komen. Het gecombineerde tarief in de eerste schijf blijft gelijk aan het tarief van 2016: 36,55%.

Voor medewerkers geboren op of na 1 januari 1946, zullen de tarieven als volgt zijn:

Bij een belastbaar loon van meer danMaar niet meer danBelastingtariefPremies volksverzekeringen
€ 0€ 19.9828,90%27,65%
€ 19.982€ 33.79113,15%27,65%
€ 33.791€ 67.07240,80%
€ 67.07252%

Arbeidskorting
De arbeidskorting wordt in vergelijking met dit jaar iets verhoogd naar € 2.254 (2016: € 2.242).

Algemene heffingskorting
Ook de algemene heffingskorting wordt verhoogd naar maximaal € 3.223 (2016: € 3.103).

Ouderenkorting
Het kabinet wil de ouderenkorting verhogen van € 1.187 in 2016 naar € 1.292 per 2017.

Inkomensafhankelijke bijdrage ZVW
De inkomensafhankelijke bijdrage ZVW, verschuldigd door de werkgever, zal vanaf 1 januari 2017 worden verlaagd van 6,75% naar 6,65%.

 


Personeel

Minimumjeugdloon
Het volledige wettelijk minimumloon geldt straks voor iedere werknemer van 21 jaar en ouder. Nu is dat nog 23 jaar en ouder. Daarnaast gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog.

Het wettelijk minimumloon geldt op dit moment alleen voor werknemers van 23 jaar en ouder. Voor jongere werknemers geldt een vast percentage van dit minimumloon: het minimumjeugdloon. Daar komt echter verandering in, want minister Asscher wijzigt de beginleeftijd voor een volledig minimumloon stapsgewijs naar 21 jaar. Ook verhoogt hij het minimumjeugdloon voor werknemers van 18, 19 en 20 jaar oud stapsgewijs. De wijzigingen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) wijzigt. Naar verwachting wordt de maximumleeftijd voor het jeugdloon 22 jaar in 2017 en 21 jaar in 2019.

Bijtellingscategorieën
Vanaf 2017 zijn er nog maar 2 bijtellingscategorieën, te weten 4% voor nulemissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s met een datum van eerste toelating vanaf 1 januari 2017.
Indien u of uw medewerker nog graag een auto wil rijden in de categorie van 4%, 15% of 21%, dan heeft u nog een paar weken om een auto te bestellen voordat de nieuwe bijtellingspercentages ingaan. Op deze manier bent u volgend jaar niet afhankelijk van de voorraad van leasemaatschappijen met auto’s in de hiervoor genoemde categorieën.

 

Dagloonbesluit
Het verzekerd loon voor bijvoorbeeld flexwerkers wordt voortaan eerlijker berekend door aanpassing van het Dagloonbesluit medewerkersverzekeringen. Voor nieuwe uitkeringen vanaf 1 december 2016 telt het UWV alleen maanden waarin loon is ontvangen.

 


Werkgever

De Wet Tegemoetkoming Loondomein
Vorig jaar op Prinsjesdag heeft het kabinet de WTL geïntroduceerd ter vervanging van de premiekortingen. Wilt u hier meer over weten? Bekijk ons nieuwsbericht.

 

Wet aanpak schrijnconstructies: hoe WAS het ook al weer?
De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is in het leven geroepen om constructies tegen te gaan waarbij werkgevers de regels voor minimumloon of cao-loon proberen te ontduiken. Zo verbiedt deze wet bijvoorbeeld dat bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering worden ingehouden op het minimumloon.

Voor 1 januari 2017 staan er een aantal maatregelen op de planning, waarmee werkgevers het volledige minimumloon dienen te betalen. Daarbij zijn alle constructies waarbij werkgevers minder dan het minimumloon betalen verboden. Op het minimumloon mogen alleen maar volgens de wet verplichte of toegestane bedragen worden ingehouden, zoals belastingen en premies.

Wijzigingen WGA vast en WGA flex
Per 1 januari worden de WGA-vast en WGA-flex samengevoegd tot één gedifferentieerde WGA-premie. Er is dan nog maar één soort WGA-instromer. Voor de werkgever maakt het niet meer uit of een medewerker na twee jaar loondoorbetaling of vanuit de ziektewet in de WGA terecht komt. Ongeacht de aard van het voorafgaande dienstverband, betaalt de werkgever de instroom in de WGA.

 

Fictieve dienstbetrekking commissaris
Per januari 2017 wordt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen afgeschaft. Voor meer informatie, bekijk onze nieuwsbrief.

Van VAR naar DBA: de praktijk
Doordat er op dit moment nog een overgangsregeling van kracht is worden er nog geen boetes uitgedeeld indien niet alles juist is.

Pensioen in eigen beheer voor DGA
Met name voor dga’s is er een ingrijpende wijziging gepresenteerd met betrekking tot pensioen. In het voorstel staat dat er vanaf 2017 geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer mag worden opgebouwd. Dit was tot nu toe wel mogelijk, omdat dga’s in tegenstelling tot andere medewerkers niet onder de Pensioenwet vallen.

Dga’s met reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer kunnen dit afkopen tot en met 2019. De belastingkorting voor deze afkoop bedraagt 34,5% in 2017, 25% in 2018 en 19,5% in 2019. Een alternatief voor het PEB is de oudedagsverplichting. Dga’s kunnen hun pensioenaanspraak tot 2020 afstempelen tot de balanswaarde en omzetten in een reservering. Het bedrag blijft in de onderneming en de dga houdt hier aanspraak op. Het bedrag kan niet meer opgehoogd worden, anders dan door oprenting, die wettelijk voorgeschreven zal worden. De dga kan het bedrag op elk moment gebruiken om lijfrente aan te kopen of vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaar laten uitkeren. Nieuw pensioen kan desgewenst worden opgebouwd bij een professionele aanbieder.

 

Werkplekken arbeidsbeperkten
Ook in 2017 moet er geïnvesteerd blijven worden in het creëren van banen voor arbeidsbeperkte medewerkers. Wanneer in de toekomst blijkt dat de doelstellingen niet worden behaald, kan er een wettelijk quotum in werking worden gesteld voor de sector waar het tekort bestaat. Werkgevers met 25 of meer medewerkers die dan nog niet voldoende banen hebben gecreëerd, zullen dan een quotumheffing moeten gaan betalen.

 

 


Wijzigingen WWZ

Transitievergoeding
Als u een medewerker wilt ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is, moet u de medewerker een transitievergoeding betalen. Dit wordt door het UWV gecompenseerd met geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

Sluit u uw bedrijf vanwege uw eigen pensioen of langdurige ziekte? Ook dan verzorgt UWV de vergoeding aan uw medewerkers uit het Awf.

 

Versoepeling ketenbepaling voor seizoenswerk
De regels voor flexwerk zijn veranderd. Voorheen moest u medewerkers na een opeenvolging van 3 contracten een vast contract aanbieden, tenzij u een tussenpoos van 6 maanden neemt. In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag u na 3 maanden een nieuw contract geven. Het verkorten van de termijn wordt vastgelegd in de cao.

 

Redactie

Arvode

VOOR U GESELECTEERD

NIEUWS  21 apr, 2017

Feiten en risico’s omtrent het verlof van uw medewerker

Iedere medewerker heeft recht op een minimum aantal vakantiedagen per jaar. Wanneer een medewerker deze, [...]

Lees meer

NIEUWS  20 dec, 2016

Een goed begin is het halve werk

Met het nieuwe jaar in aantocht brengen we u graag op de hoogte van de gegevens die wij van u nodig hebben [...]

Lees meer

NIEUWS  26 aug, 2016

Optimaal gebruik van de WKR

Voor veel werkgevers was 2015 het eerste jaar waarin zij ervaring hebben opgedaan met de [...]

Lees meer

Contact

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op!

U kunt ook contact met ons opnemen via 030 - 694 0480

NIEUWSBRIEF

Ja, ik wil graag op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws!

Artikelen over; nederlands en internationaal payrollnieuws, handige tips en de laatste wetswijzigingen!